Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Poskytovatel (Prodávající):
American Liberator s.r.o.
IČ 09044728
DIČ CZ09044728
se sídlem Chrlická 61, 664 61 Rebešovice
zapsaná v OR  vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 116853
telefon: +420 731 416 778
e-mail: info@americanliberator.cz
__________________________________________________________________________
 
Spotřebitel: 
 
 
Jméno a příjmení:      ………………………………………………………………………………….
 
 
Datum narození:        ………………………………………………………………………………….
 
 
Adresa:                       ………………………………………………………………………………….
 

 
Telefonní číslo:          ………………………………………………………………………………….
 
 
E-mail:                        ………………………………………………………………………………….
 
 
Číslo účtu                   ………………………………………………………………………………….
 
__________________________________________________________________________
 
Spotřebitel tímto dává poskytovateli (prodávajícímu) na vědomí,
že odstupuje od smlouvy na následující zboží nebo službu:
 
Číslo faktury:            ………………………………………………………………………………….
 
 
Číslo objednávky:    ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
Datum doručení 
zboží nebo 
poskytnutí služby
spotřebiteli:               ………………………………………………………………………………….
 
 
Popis zboží 
nebo služby:             ………………………………………………………………………………….
 
 
Důvod odstoupení:  ………………………………………………………………………………….
 
__________________________________________________________________________
 
 
Datum:                       ………………………………………………………………………………….
 
 
Podpis
spotřebitele:​             ………………………………………………………………………………….

Partners