O nás

O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás O nás
Projekt American Liberator se zaměřuje na sběratelství vojenských zbraní zejména z období 1890 do 1975 a jeho cílem je uchování historie prostřednictvím sbírky, úschovy a prezentace zbraní, techniky a bezpečnostního materiálu. Tento projekt má také za cíl umožnit lidem prožít a ochutnat historii skrze tyto válečné nástroje prostřednictvím zážitkových střeleb pro jednotlivce i firmy.

Poslání společnosti je uchovat historické zbraně a techniku a ukázat je veřejnosti jako důležitou součást naší společné minulosti. Rádi bychom umožnili lidem nahlédnout do historie prostřednictvím rozsáhlé sbírky, poskytování kvalitních služeb v oblasti prodeje zbraní a střeliva a nabídky zážitkových střeleb a taktických střeleckých kurzů.

Prostřednictvím našich aktivit umožňujeme veřejnosti nahlédnout do historie a pochopit více informací o tom, jaké zbraně byly používány v minulosti během velkých válečných konfliktů dvacátého století.  Sbírka zbraní z tohoto období může být také velmi cenná pro historiky a sběratele, kteří se zajímají o tuto oblast. Jsme otevřeni spolupráci s historickými muzei a filmovou a herní video produkcí.

Zážitkové střelby jsou zajímavou formou zábavy a zároveň vzdělání. Lidé si mohou vyzkoušet, jaké to je držet a střílet z historických zbraní a přitom se dozvědět něco nového. Tato zábava je vhodná nejen pro jednotlivce, ale také pro firmy jako součást teambuildingových aktivit. Veškeré služby jsou poskytovány pod dozorem zkušených instruktorů a dbá se na dodržování bezpečnostních pokynů a pravidel.

Společnost chce v blízké budoucnosti otevřít vojensko historické muzeum a ukázat veřejnosti „možná“ nejzajímavější sbírku historických zbraní v zemi.

American Liberator úzce spolupracuje s nestátní neziskovou organizací American Liberator History z. s. věnující se organizaci kulturních a vojensko historických akcí. Spolek se zaměřuje na rozvoj vojenských tradic, péči o válečné veterány, ochranu kulturně historického dědictví a hodnot, údržbu a renovaci historické techniky, podporu sportovních a technických aktivit obyvatelstva, sbírkovou činnost a muzejnictví, pořádání kulturně historických akcí a podporu mládeže a pořádání volnočasových aktivit pro děti.
Přejít na webové stránky

Partneři