Reklamační dopis

Poskytovatel (Prodávající):
American Liberator s.r.o.
IČ 09044728
DIČ CZ09044728
se sídlem Chrlická 61, 664 61 Rebešovice
zapsaná v OR  vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 116853
telefon: +420 731 416 778
e-mail: info@americanliberator.cz 
__________________________________________________________________________
 
Zákazník (Kupující): 
 
 
Jméno a příjmení
nebo obchodní firma: ………………………………………………………………………………….
 
 
Datum narození
nebo IČ:                      ………………………………………………………………………………….
 
 
Adresa pobytu 
nebo sídla:                 ………………………………………………………………………………….
 

 
Telefonní číslo:          ………………………………………………………………………………….
 
 
E-mail:                        ………………………………………………………………………………….
 
 
Číslo účtu                   ………………………………………………………………………………….
(pouze v případě požadavku na vrácení peněz)      
 
__________________________________________________________________________
 
 
Číslo faktury:            ………………………………………………………………………………….
 
 
Číslo objednávky:    ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
Datum doručení 
zboží nebo 
poskytnutí služby:   ………………………………………………………………………………….
 
 
 
Popis zboží 
nebo služby:             ………………………………………………………………………………….
 
 
Popis vady zboží 
nebo služby:             ………………………………………………………………………………….
 
 
                                   ………………………………………………………………………………….
 
 
………………………………………………………………………………….
 
__________________________________________________________________________
 
Preferovaný způsob řešení reklamace: 
 
​▢ ​       oprava reklamované vady zboží nebo služby
 
 
▢ ​       poskytnutí náhradního zboží nebo služby 
 
▢ ​       odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny zboží nebo služby
 
▢        jiný                  ………………………………………………………………………………….
__________________________________________________________________________
 
 
Datum:                       ………………………………………………………………………………….
 
 
Podpis
zákazníka
(kupujícího):​             ………………………………………………………………………………….

Partneři